Implementering af de 17 Verdensmål i danske virksomheder

Vi arbejder for og med implementering af Verdensmålene (SDG’erne) i små og mellemstore virksomheder med en forventning om, at vi sammen med virksomhederne kan bidrage til øget bæredygtighed i dansk erhvervsliv. Det kan ske ved udvikling af nye produkter til nye markeder, tilpasse sig forburgernes efterspørgsmål på mere bæredygtige valg og andre områder, som vi først identificerer når arbejdsprocessen er igang.

Vores rådgivning er særlig velegnet til virksomheder, som ikke allerede har integreret Verdensmål og CSR i virksomhedens strategi og årsrapportering.

Planlagte aktiviteter

Vi er igang med at indhente viden om og erfaringer med, hvordan Verdensmålene (SDG’erne) kan bruges til at styrke danske virksomheders konkurrence evne, skabe målbare restultater og økonomisk vækst. 

Denne viden skal vi blandt andet bruge når vi skal planlægge og afholde co-creation workshops for 5-10 små og mellem storevirksomheder i efteråret 2018. For at deltage skal virksomheden være nysgerrig, skeptisk og/eller måske optimistisk på muligheden for en gevinst af at bidrage til Verdensmålene.

I vores arbejde planlægger vi at bruge en modificeret form af SDG kompasset, der er tilpasset danske virksomheder og markeder. 

Vi vil løbende opdatere og videreudvikle vores hjemmeside. Vi vil blandt andet dele vores evaluering af, hvordan vi ser dansk erhvervslivs bidrag og holding til Verdensmålene. 

Videndeling

Vi vil opsøge ny viden fra eksistrende nationale initiativer og dele relevante links på hjemmesiden. Vores værktøjer og viden vil vi dele via open-source.og brug af open-source til at dele vores egen viden.

Co-creation 

Vores tro på at dele viden vil vi også arbejde udfra, når vi vil afholde co-creation workshops med kunder og samarbejdspartnere.  

Implementering

Sammen med små og mellemstore virksomheder vil vi implementere de verdensmål der skaber værdi for virksomheden. Det er vigtigt for os, at vi også tilbyder løbende support og opfølgning efter implementeringen.

SDG kompasset. 

SDG kompasset er et værktøj til implementering af verdensmålene i virksomheder. SDG kompasset har 5 trin.

1. trin er at forstå verdensmålene, så det er muligt at kombinere viden om verdensmålene med jeres virksomhedspecifikke viden og i trin 2 prioriteres det, hvilke verdensmål der er i fokus. 

I 3. trin skal der fastsættes en målbar baseline og opsætte et målesystem. Trin 3 giver noget håndgribeligt at implementere i det daglige og bliver der genereret data til rapportering og kommunikation, som er beskrevet i trin 5.

Hvem

Global Reporting Initiative (GRI), UN Global Compact og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) har sammen skrevet SDG kompasset

Partnerskaber og open source

Verdensmål nummer 17 (V17) har mange politisk orienterede verdensmål, men der er også delmål, der handler om partnerskaber på tværs af sektorer, hvor vi mener, at små og mellemstore virksomheder kan bidrage til Verdensmålene på globalt plan gennem nationale aktiviteter. Det kan f.eks. være indenfor forskning, forbrug og fremstilling af produkter og herunder gennemgang af forsyningskæden.

Vi vil bruge vores viden om Verdensmålene, netværk og personelige kompetencer til at etablere partnerskaber på tværs af civilsamfundet, staten, kommunen og det private erhvervsliv.

De 17 Verdensmål

Danmark har, ligesom alle FN’s øvrige medlemslande, skrevet under på Verdensmålene og dermed forpligtet sig til at opfylde dem i år 2030. 

De 17 mål er vedtaget for at sætte retning mod en mere bæredygtig udvikling. Målene spænder bredt fra anstændige jobs, vedvarende energi, ansvarligt forbrug og produktion. Det betyder, at målene har potentiale til at samle flere sektorer omkring en fælles retning for en mere bæredygtig verden.

Nedenfor er logo og overskrifter for de 17 Verdensmål vist  (kilde:Verdens Bedste Nyheder). De 17 Verdensmål har tilsammen 169 delmål, som giver mere konkret retningen for hvor og hvordan den enkelte virksomhed kan bidrage til Verdenmålene.

Du kan lære mere om verdensmålene på Verdens Bedste Nyheders hjemmeside: https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/. 

 

Afskaf fattigdom

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Stop sult

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

Sundhed og trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Ligestilling mellem kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Rent vand og sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

Bæredygtig energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstænfige jobs og økonomisk vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Industri, innovation og infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Mindre ulighed

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Ansvarligt forbrug og produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Klima indsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Livet i havet

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Livet på land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Parnterskaber for handling

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

169 delmål

Der er i alt 17 Verdensmål – og hele 169 delmål – som handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030.

Vedtaget 2015

Verdensmålene blev vedtaget i 2015 på FN’s årlige generalforsamling med opbakning fra alle verdenslande. Ambitionen er at de skal frem mod 2030.

SDG

Kært barn har mange navne, og det samme gælder for Verdensmålene der i mange sammenhænge også kaldes SDG’erne (Sustainable Development Goals).

Om os

Sprint17 er startet af Mette Svendgaard Høgholm og Troels Heien. De kommer med to meget forskellige baggrunde indenfor konsulent- og designbranchen, men har et stærkt fælles mål om hjælpe virksomheder med at skabe værdi gennem implementering af FNs Verdensmål.

Mette Svendgaard Høgholm, partner (cand.techn.al.)
Mette har 8 års erfaring fra medicinalindustrien, hvor hun har arbejdet som process optimeringskonsulent med brug af Six Sigma værktøjskassen og som projektleder. Tiden som projektleder på globale projekter gav indsigt i betydningen af kulturelle forskelle og det var en inspirationskilde til at skifte faglig retning og starte med at studere igen. Derfor tog Mette 2 år med tid til uddannelse på antropologi på KU og organisationskultur på CBS. Det var under studierne, at Mette blev opmærksom på FNs verdensmål og siden har hun arbejdet på projekter for at fremme danskernes viden om Verdensmålene.

Troels Heien, partner (cand.arc)
Troels har over 15 års erfaring som indehaver af design- og kommunikationsbureauet Monoline, med fokus på bl.a. byudvikling og identitet. De seneste år med øget fokus på designsprint, bæredygtighed og klima. Han lærte Verdensmålene at kende da han re-designede Verdensmålene til de danske versioner, og har siden arbejdet passioneret for at sætte Verdensmålene i spil i Danmark. Troels er uddannet fra Kuntstakemiets Arkitektkole.

Your Server is Unable to connect to the Google Geocoding API, kindly visit THIS LINK , find out the latitude and longitude of your address and enter it manually in the Google Maps Module of the Page Builder

kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte os, vi glæder os til at tale med dig. Hvis du ønsker at modtage besked fra os når vi udgiver nyheder og afholder arrangementer kan du sende en mail til os. Når du kontakter os gemmer vi dine kontakoplysninger så vi senere kan kontakte dig. Du kan altid bede os om at slette dine kontaktoplysninger igen.

Telefon

+45 2643 5434

Email

mette@sprint17.dk
troels@sprint17.dk

 

Addresse

C/O Republikken
Vesterbrogade 26, 1620 København V