”Vi gør abstrakte verdensmål til konkrete handlinger i virksomheder.”

De 17 verdensmål udgør en fantastisk ramme for virksomheder der vil arbejde strategisk med bæredygtighed. Tak fordi du besøger Sprint17’s hjemmeside . Du er måske landet her, fordi du har søgt efter, hvordan danske virksomheder kan arbejde med de 17 verdensmål (SDG i virksomheder), eller du har læst vores indlæg og analyserapporter, hørt om os i dit netværk og vil undersøge vores baggrund. Vi håber, du finder den viden, du søger.
Hvis du er virksomhedsleder med fokus på bæredygtig forretningsudvikling, men finder SDG’erne abstrakte at gå til, forstår vi dig godt. Så synes vi, du skal ringe til os og høre, hvordan vi hjælper med at omsætte bæredygtige idéer til konkrete handlinger, der både skaber værdi for virksomheden og bidrager positivt til verdensmålene.
Vores telefonnummer er +45 2210 4706

Welcome SDG

Arbejder I med verdensmål (SDG)? Når din virksomhed indgår samarbejde med Sprint17, vil vi gøre jeres nuværende SDG-bidrag tydeligere, da det er første skridt til at integrere verdensmålene i jeres strategiske arbejde. Sammen finder vi derefter de løsninger, som gør det muligt for jer at bidrage yderligere til verdensmålene, forbedre forretningsresultaterne,  og styrke jeres brand og kommunikation.

I et Welcome SDG-forløb bruger vi dialog, undervisning og workshops til at klæde virksomhedens ledelse på til at træffe kvalificerede beslutninger og vise retningen inden for bæredygtig forretningsudvikling. Et Welcome SDG-forløb giver det nødvendige overblik og etablerer en strategisk platform for ledelsen.

3 trin i Welcome SDG-forløbet sætter kursen mod bæredygtig vækst …

Tal sproget

Do you speak SDG? Med Welcome SDG får I en grundig og inspirerende introduktion til de 17 verdensmål sat i et dansk perspektiv.
I lærer at forstå og tale det internationale sprog for bæredygtighed. Vi gør det relevant for jer med cases fra danske virksomheder, som allerede bruger verdensmålene til at skabe resultater og tiltrække/fastholde medarbejdere.

Skab overblikket

Vi kortlægger jeres virksomhedsprofil inden for bæredygtighed og beskriver den i forhold til de 17 verdensmål. I bliver skarpe på, hvordan I allerede bidrager til verdensmålene, og hvor I har negative bidrag. Det giver jer en baseline, som I kan tage udgangspunkt i, når I skal sætte strategiske mål for arbejdet med bæredygtighed i jeres forretningsudvikling.

Sæt retningen

Vi hjælper virksomheden med at sætte en tydelig retning i arbejdet med bæredygtighed, både på den korte og på den lange bane ved at integrere verdensmålene i det strategiske arbejde. Roadmap og KPI’er danner fundamentet for stærk intern og ekstern kommunikation og branding af virksomheden.

… og virksomheden er i gang med at arbejde strategisk med bæredygtighed

Oplæg og kurser 2021

Vi afholder oplæg og kurser om verdensmålene for virksomheder og organisationer. Vores 1 ½ -times oplæg “Springbræt til verdensmålene” er populært hos netværk, teams og afdelinger, der ønsker inspiration til at arbejde strategisk med bæredygtighed. Det gør vi bl.a. med cases, der giver indsigt i, hvordan forskellige danske sektorer bruger verdensmålene strategisk. 

I kurset underviser vi i vores metode “Welcome SDG“, der skaber en struktureret og målbar tilgang til arbejdet med bæredygtighed. Siden Januar 2020 har vi afholdt åbne kurser i samarbejde med IDA (ingeniør foreningen) og Mannaz. 


Case: Hanegal A/S

Hanegal er en fødevarervirksomhed, der altid har taget sit samfundsansvar alvorligt og gået forrest ved bl.a. at sætte de højeste standarder for økologi. Hanegal befinder sig i en transformation med øget vækst og øget globalt fokus. SDG’erne spiller en vigtig rolle i Hanegals strategiske arbejde, og sprint17 har med et “Welcome SDG”-forløb skabt overblik for ledelsen over tidligere og nuværende bidrag til verdensmålene og skabt konkrete anbefalinger for forretningsudvikling, der både styrker virksomheden og understøtter verdensmålene. Kontakt Sprint17 hvis I ønske indblik i rapporten og metoden bag.

Hvem

Hanegal A/S
Resenbrovej 29
8600 Silkeborg
www.hanegal.dk

“I Hanegal arbejder vi med verdensmålene og har dertil fået hjælp fra en mindre, men meget kompetent virksomhed, Sprint17, som har kortlagt Hanegals arbejde med verdensmålene, og i en rapport givet anbefalinger til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre i Hanegal. Sprint17 præsenterede resultatet for Hanegals bestyrelse, og vi har nu et godt udgangspunkt til vores fremtidige arbejde med bæredygtighed i Hanegal.”

Cees Kuypers
Direktør i Hanegal A/S


Case: HHM A/S

HHM er en entreprenørvirksomhed, der udfører byggeri indenfor enfamiliehuse og større entrepriser. HHM er en velrenommeret virksomhed i vækst, med et tydeligt og stærkt værdisæt, hvor især ordentlighed, arbejdsmiljø og samfundsansvar skinner igennem. Virksomheden bygger kvalitetsbyggeri til konkurrencedygtige priser og har erfaring med at bygge eksempelvis DGNB og Svanemærket byggeri. HHM har et klart ønske om at være skarpe på bæredygtighed, men opererer i et regulereret marked, hvor bygherrer oftest efterspørger afprøvede kvalitetsløsninger til den laveste kvadratmeterpris.

Hvem

HHM A/S
Bragesvej 4
3400 Hillerød
www.hhm.dk

Som led i HHM’s strategiudvikling afholdte Sprint17 et oplæg om verdensmåelen på vores lederseminar, som gav os en god indføring i hvordan virksomheder kan arbejde med verdensmålene. Denne introduktion var en god læringsproces, hvor det at arbejde med verdensmålene blev konkret i stedet for at være noget mystisk og udefinerbart. 

Efterfølgende har vi fået udarbejdet et redegørelse, der tydeligt beskriver vores aktiviteter der bidrager positiv eller negativt til verdensmålene. Sprint17 har med en præcis tilgang etableret vores baseline med grundig research og dialog med medarbejderne. Det har været særlig værdifuldt, at redegørelsen er brugbart i vores videre arbejde – og det er tydeligvis ikke kun er lavet for præsentationens skyld. Hos HHM har vi brugt redegørelsen i bestyrelsens arbejde med bæredytighed, ligesom den har været et godt udgangspunkt for dialog om bæredytighed i ledergruppen og i dialogen med medarbejderne.

Svend Pedersen
Adm. direktør i HHM A/S


Aktiver jeres potentialer indenfor nye bæredygtige produkter

Verdensmålene kan være springbræt for danske virksomheder til at udvikle nye produkter og services, der er med til at løse nogle af verdens største problemer, og det vurderes bl.a. af FN og Dansk Industri, at der ligger enorme forretningsmæssige potentialer. I kender allerede jeres forretning, marked og kunders behov. Hvis I er klar til at udvikle et nyt produkt eller service med bæredygtighed som kerne, og som kunderne vil efterspørge, vil et design-sprint med fokus på bæredygtighed være oplagt for jer.

Sprint17 forbereder og gennemfører skræddersyede workshops efter Sprint-metoden, hvor kompetencerne hos virksomhedens egne medarbejdere og eksterne eksperter på kort tid omsættes til konkrete beslutningsoplæg for virksomhedens ledelse.
I sprint-workshoppen udvælges et team, som har fokus på den valgte udfordring. Sprintet hjælper med at skabe en fælles afklaring af virksomhedens retning mod bæredygtig vækst. Sprint-metoden er oprindeligt udviklet hos Google Ventures og vidt udbredt i både produktions- og servicevirksomheder. Sprint17 har tilpasset metoden til danske virksomheder og indbygget et tydeligt fokus på verdensmålene i metoden.

Vi faciliterer Sprint-workshops, hvor I på få dage udvikler og tester et nyt produkt …

Kortlæg idé

I første del af workshoppen er dialogen åben, og sprint-teamet har fokus på målet og den overordnede vej dertil. Jeres Sprint-team vil bestå af kompetente medarbejdere og eksterne eksperter, der har forskellige synsvinkler på den gode løsning.
Alle i teamet får mulighed for at præsentere deres individuelle forslag, og sprintlederen beslutter, hvilken løsning der skal afprøves i en prototype.

Test protype

Sprint17 faciliterer workshoppen og leder teamet gennem forskellige øvelser på vejen mod en prototype. I testen bliver prototypen testet af kunden/brugeren. Resultatet giver et konkret og afprøvet beslutningsoplæg for bæredygtig vækst til ledelsen.

… og virksomheden kan træffe kvalificeret beslutning om investeringer i nye løsninger og udviklingsaktiviteter


Høst udbytte med klar kommunikation af jeres arbejde med SDG  

Når jeres virksomhed har skabt overblik og sat strategisk retning for arbejdet med verdensmålene, er der udsigt til at høste udbytte af indsatsen. For det første bidrager virksomheden til en mere bæredygtig verden, hvilket i sig selv er godt(!), men der er mange flere incitamenter. Et vigtigt udbytte starter, når virksomheden inddrager medarbejderne i arbejdet og får opbygget en virksomhedsidentitet og kernefortælling, der kan skabe genklang hos kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Den historie medarbejderne fortæller omverdenen om deres arbejdsplads kan være meget mere værd, end hvad man kan købe for reklamekroner. 

Virksomheder, der arbejder strategisk med verdensmål, kan opnå at:
  • styrke sit image ved at udvise globalt samfundsansvar
  • tiltrække og fastholde arbejdskraft
  • skabe meningsfuldt fællesskab i virksomheden 
  • indgå i nye partnerskaber på tværs af sektorer
  • blive bedre forberedt på fremtidens skærpede krav fra myndigheder
  • spare penge ved at energieffektivisere og reducere spild
  • øge deres konkurrenceevne
  • få adgang til nye markeder og kunder

Greenwashing er et problem, der opstår når virksomheder pynter sig med lånte fjer, og virksomheder kan undgå at ryge i den fælde ved at arbejde struktureret og transparent med verdensmålene med vores metode “Welcome SDG”. Rapportering af virksomhedens strategiske mål og progression i indfrielse af målene er vigtig. Det er individuelt for den enkelte virksomhed og organisation, hvordan det smartest formidles. Med udgangspunkt i virksomhedens forudsætninger og ambitioner hjælper vi med at skabe klar og troværdig kommunikation.

Markedsføring er fundamentalt for virksomheders succes. Nogle brancher konkurrerer hårdt på pris og kvalitet og andre i højere grad på image og storytelling. Virksomhedens arbejde med verdensmål skal ikke gøres til et mediestunt, men ved at synliggøre virksomhedens mål og indsatser i kommunikationen, kan I opbygge et troværdigt image, der tiltrækker det stigende antal af beviste forbrugere, kunder og samarbejdspartnere.

Opnå positive resultater med verdensmålene… 

Interne aktiviteter

Vi hjælper med at tilrettelægge forløb for virksomhedens medarbejdere, der uddanner, inddrager og motiverer til fælleskab om arbejdet med verdensmålene i virksomheden. 
Det gør vi fx via oplæg, workshops. skræddersyede events og fysiske installationer. 

Rapportering og vidensdeling
Jeres arbejde med verdensmålene skal kommunikeres klart og sagligt. Det skaber troværdighed hos jeres kunder og samarbejdspartnere, og det kan åbne døre til at skabe nye partnerskaber. Det gør vi fx online på hjemmesiden eller offline i årsrapport, kortlægning og andre udgivelser.

Markedsføring

Vi hjælper virksomhedens kommunikationsansvarlige med at designe formidlingen af jeres arbejde med SDG’erne. Vi har over 15 års erfaring med at udvikle offline og online kommunikation som fx videoer, fotos, infografikker, visuel identitet, annoncer og udsmykning af transportmidler, bygninger og rum.

  … Sprint17 hjælper med skridt for skridt at høste udbytter af SDG-arbejdet 

Om os

Sprint17 er startet af Mette Svendgaard Høgholm og Troels Heien, som kommer med to forskellige baggrunde indenfor konsulent- og designbranchen. Vi har en klar fælles ambition om hjælpe virksomheder med at skabe værdi gennem implementering af FNs verdensmål. 

Mette Svendgaard Høgholm (cand.techn.al.)
Mette har 8 års erfaring fra medicinalindustrien, hvor hun har arbejdet som procesoptimeringskonsulent med brug af Six Sigma værktøjskassen og som projektleder. Tiden som projektleder på globale projekter gav bl.a. indsigt i betydningen af kulturelle forskelle. 

Troels Heien (cand.arch.)
Troels har over 15 års erfaring som indehaver af design- og kommunikationsbureauet Monoline, som skaber design og billeder for byer og virksomheder til troværdig og klar kommunikation. Han har desuden mange års undervisningserfaring.

Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte os, vi glæder os til at tale med dig. Hvis du ønsker at modtage besked fra os når vi udgiver nyheder og afholder arrangementer kan du sende en mail til os. Når du kontakter os gemmer vi dine kontakoplysninger så vi senere kan kontakte dig. Du kan altid bede os om at slette dine kontaktoplysninger igen.

Telefon
+45 2210 4706

Mail
troels@sprint17.dk

LinkedIn
Troels Heien

Adresse
C/O Republikken
Vesterbrogade 26
1620 København V

De 17 Verdensmål

Vi ser en global megatrend inden for bæredygtighed. Forbrugere, medarbejdere, myndigheder og investorer forventer i stigende grad, at virksomheder arbejder med SDG’erne (Sustainable Development Goals), og efterspørgslen på bæredygtige løsninger er stigende. Med de 17 verdensmål (SDG’erne) – vedtaget af alle FN’s 193 lande – har vi nu et klart fælles sprog for bæredygtighed på tværs af grænser og sektorer. Det giver danske virksomheder et solidt framework for at arbejde med bæredygtig vækst. Her på siden kan du læse hvordan sprint17 hjælper virksomheder med netop det.

Du kan lære mere om verdensmålene på verdensmaal.org.

 

Afskaf fattigdom

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Stop sult

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

Sundhed og trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Ligestilling mellem kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Rent vand og sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

Bæredygtig energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Industri, innovation og infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Mindre ulighed

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Ansvarligt forbrug og produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Livet i havet

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Livet på land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Partnerskaber for handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

169 delmål

Der er i alt 17 Verdensmål – og hele 169 delmål – som uddyber hvordan vi skal løse mange af klodens største problemer inden 2030.

Inden 2030

Verdensmålene blev vedtaget i 2015 på FN’s årlige generalforsamling med opbakning fra alle verdenslande. Ambitionen er at de skal nås inden 2030.

SDG

Kært barn har mange navne, og det samme gælder for Verdensmålene der i mange sammenhænge også kaldes SDG’erne (Sustainable Development Goals).