”Vi gør abstrakte verdensmål til konkrete handlinger for bæredygtighed og vækst i danske virksomheder.”

– Bæredygtig forretningsudvikling

Tak for at du besøger Sprint17’s hjemmeside. Du er måske landet her fordi du har søgt på hvordan danske virksomheder kan arbejde med de 17 verdensmål (SDG’erne), eller du har læst vores indlæg og analyserapporter, eller hørt om os i dit netværk, og vil undersøge vores baggrund. Vi håber du finder den viden du søger.
Hvis du er virksomhedsleder med fokus på bæredygtig forretningsudvikling, men finder SDG’erne abstrakte og uhåndgribelige forstår vi dig godt. Så synes vi du skal ringe til os og høre hvordan vi hjælper med at omsætte idéer til konkrete handlinger, der både skaber værdi for virksomheden og bidrager positivt til verdensmålene.
Vores telefonnummer er
+45 26 435 434

Welcome SDG

Sprint17 vil gøre jeres nuværende SDG-bidrag tydeligere og jeres fremtidige muligheder for bæredygtig vækst større. Sammen finder vi de løsninger, som gør det muligt for jer at forbedre forretningsresultaterne, bidrage til FN’s verdensmål og styrke jeres brand og kommunikation.
Gennem dialog og workshops klæder vi virksomhedens ledelse på til at træffe kvalificerede beslutninger og vise retningen inden for bæredygtig forretningsudvikling. Et Welcome SDG-forløb giver det nødvendige overblik og etablerer en strategisk platform for ledelsen.

3 trin i Welcome SDG-forløbet sætter kursen mod bæredygtig vækst …

Tal sproget

Do you speak SDG? Med Welcome SDG får I en grundig og inspirerende introduktion til de 17 verdensmål sat i dansk perspektiv.
I lærer at forstå og tale det internationale sprog for bæredygtighed. Vi gør det relevant for jer med cases fra danske virksomheder, som allerede bruger verdensmålene til at skabe resultater og grøn vækst.

Skab overblikket

Vi kortlægger jeres virksomheds profil inden for bæredygtighed og beskriver den i forhold til de 17 verdensmål. I bliver skarpe på, hvordan I allerede bidrager til verdensmålene, hvor I måske halter efter og får konkrete anbefalinger for bæredygtig forretningsudvikling, der kan styrke virksomheden.

Sæt retningen

Vi hjælper ledelsen med at sætte en tydelig retning i virksomhedens arbejde med bæredygtighed både på den korte og lange bane. Det danner fundamentet for stærk intern og ekstern kommunikation og branding af virksomheden og innovation af bæredygtige produkter og services.

… Det gør virksomheden i stand til at arbejde strategisk med bæredygtighed

Oplæg og kurser i 2020

Vi afholder oplæg og kurser om Verdensmålene. Herunder kan du se vores åbne kurser i 2020, som vi afholder sammen med samarbejdspartnere:

Dato

Kursus titel

Partner

Mere info og tilmelding

9. januar 2020 (torsdag)

Skab resultater med de 17 verdensmålIntroduktion (modul 0 – gratis)

IDA Proces

16. januar 2020 (torsdag)

Skab resultater med de 17 verdensmålIntroduktion (modul 1) – Tal sproget

IDA Proces

23. januar 2020 (torsdag)

Skab resultater med de 17 verdensmålIntroduktion (modul 2) – Skab overblik

IDA Proces

6. februar 2020 (torsdag)

Skab resultater med de 17 verdensmålIntroduktion (modul 3) – Sæt retning

IDA Proces

23. marts 2020 (torsdag)

Bæredygtige resultater med FN´s 17 verdensmål (dag 1/2)

Mannaz

2. april 2020 (torsdag)

Bæredygtige resultater med FN´s 17 verdensmål (dag 2/2)

Mannaz


Case: Hanegal A/S

Hanegal er en fødevarervirksomhed, der altid har taget sit samfundsansvar alvorligt og gået forrest ved bl.a. at sætte de højeste standarder for økologi. Hanegal befinder sig i en transformation med øget vækst og øget globalt fokus. SDG’erne spiller en vigtig rolle i Hanegals strategiske arbejde, og sprint17 har med et “Welcome SDG”-forløb skabt overblik for ledelsen over tidligere og nuværende bidrag til verdensmålene og skabt konkrete anbefalinger for forretningsudvikling, der både styrker virksomheden og understøtter verdensmålene. Kontakt Sprint17 hvis I ønske indblik i rapporten og metoden bag.

Hvem

Hanegal A/S
Resenbrovej 29
8600 Silkeborg
www.hanegal.dk

“I Hanegal arbejder vi med verdensmålene og har dertil fået hjælp fra en mindre, men meget kompetent virksomhed, Sprint17, som har kortlagt Hanegals arbejde med verdensmålene, og i en rapport givet anbefalinger til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre i Hanegal. Sprint17 præsenterede resultatet for Hanegals bestyrelse, og vi har nu et godt udgangspunkt til vores fremtidige arbejde med bæredygtighed i Hanegal.”
Cees Kuypers
Direktør i Hanegal A/S


Fra abstrakte mål til konkrete handlinger

Når jeres virksomhed har overblik og er parat til at bruge SDG’erne strategisk i jeres kommunikation og forretningsudvikling, stiller Sprint17 en række redskaber til rådighed, der omsætter virksomhedens mål til konkret handling. For mange virksomheder er det fornuftigt at starte med at udbrede nuværende SDG-bidrag i intern og ekstern kommunikation og inddrage medarbejderne i arbejdet med SDG’erne. Og vigtigt at følge op med nye konkrete ”SDG Actions”, der bekræfter, at virksomheden arbejder seriøst med bæredygtighed. Ellers er der risiko for, at jeres budskaber fremstår utroværdige eller som ”green-washing”, som på den lange bane kan skade virksomhedens omdømme.
Sprint 17 hjælper virksomheder med at udvikle konkrete ”SDG Actions”, anvende data og designe intern og ekstern kommunikation.

Med håndgribelige SDG-værktøjer kan I opnå positive resultater …

“SDG Actions”

Hvis jeres virksomhed allerede arbejder med bæredygtighed, tydeliggør vi jeres bidrag til SDG’erne ud fra kortlægningen i Welcome SDG. Vi hjælper med at spotte og prioritere nye konkrete tiltag. Vi faciliterer hurtige sprint-workshops, hvor virksomhedens egne medarbejdere udvikler og tester nye bæredygtige produkter og services.

Roadmap

Forbrugere, myndigheder og investorer stiller løbende højere krav til dokumentation af virksomhedernes bidrag til bæredygtighed. Det ligger grundlæggende i SDG’erne, at man skal udvikle målepunkter, der passer til lokale/interne betingelser, og at indsamle data. Sprint17 hjælper med at udvælge, anvende og synliggøre brugen af data.

Kommunikation

Sprint17 hjælper virksomhedens kommunikationsansvarlige med at designe formidlingen af jeres arbejde med SDG’erne. Vi anbefaler fokus på både ekstern og intern kommunikation af SDG’erne, så jeres budskaber er forankret hos både ledelsen og medarbejderne.

  … Sprint17 hjælper skridt for skridt med at skabe grønnere tal på bundlinjen


Sprint-workshop

Sprint17 forbereder og gennemfører workshops efter Sprint-metoden, hvor kompetencerne hos virksomhedens egne medarbejdere og eksterne eksperter på kort tid omsættes til konkrete beslutningsoplæg for virksomhedens ledelse.
I sprint-workshoppen udvælges et team, som har fokus på den valgte udfordring. Sprintet hjælper med at skabe en fælles afklaring af virksomhedens retning mod bæredygtig vækst. Sprint-metoden er oprindeligt udviklet hos Google Ventures og vidt udbredt i både produktions- og servicevirksomheder. Sprint17 har tilpasset metoden til danske virksomheder.

Vi faciliterer Sprint-workshops, hvor jeres team på få dage udvikler og tester et nyt produkt …

Kortlæg idé

I første del af workshoppen er dialogen åben og sprint-teamet har sammen fokus på målet og den overordnede vej dertil. Jeres Sprint-team vil bestå af kompetente medarbejdere og eksterne eksperter, der har forskellige synsvinkler på den gode løsning.
Alle i teamet får mulighed for at præsentere deres individuelle forslag, og sprintlederen beslutter, hvilken løsning der skal afprøves i en prototype.

Test protype

Sprint17 faciliterer workshoppen og leder teamet gennem forskellige øvelser på vejen mod en prototype. I testen bliver prototypen testet af kunden/brugeren. Resultatet giver et konkret og afprøvet beslutningsoplæg for bæredygtig vækst til ledelsen.

… På kort tid kan virksomheden træffe en kvalificeret beslutning om investeringer i nye løsninger og udviklingsaktiviteter

Om os

Sprint17 er startet af Mette Svendgaard Høgholm og Troels Heien. Vi kommer med to meget forskellige baggrunde indenfor konsulent- og designbranchen, men har et stærkt fælles mål om hjælpe virksomheder med at skabe værdi gennem implementering af FNs verdensmål.

Mette Svendgaard Høgholm, partner (cand.techn.al.)
Mette har 8 års erfaring fra medicinalindustrien, hvor hun har arbejdet som process optimeringskonsulent med brug af Six Sigma værktøjskassen og som projektleder. Tiden som projektleder på globale projekter gav indsigt i betydningen af kulturelle forskelle og det var en inspirationskilde til at skifte faglig retning og starte med at studere igen. Derfor tog Mette 2 år med tid til uddannelse på antropologi på KU og organisationskultur på CBS. Det var under studierne, at Mette blev opmærksom på FNs verdensmål og siden har hun arbejdet på projekter for at fremme danskernes viden om verdensmålene.

Troels Heien, partner (cand.arc)
Troels har over 15 års erfaring som indehaver af design- og kommunikationsbureauet Monoline, med fokus på bl.a. byudvikling og identitet. De seneste år med øget fokus på designsprint og bæredygtighed. Troels lærte verdensmålene at kende da han re-designede verdensmålene til de danske versioner, og har siden arbejdet passioneret for at sætte verdensmålene i spil i Danmark. Troels er uddannet fra Kuntstakemiets Arkitektkole.

Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte os, vi glæder os til at tale med dig. Hvis du ønsker at modtage besked fra os når vi udgiver nyheder og afholder arrangementer kan du sende en mail til os. Når du kontakter os gemmer vi dine kontakoplysninger så vi senere kan kontakte dig. Du kan altid bede os om at slette dine kontaktoplysninger igen.

Telefon

+45 2643 5434

Email

mette@sprint17.dk
troels@sprint17.dk

 

Addresse

C/O Republikken
Vesterbrogade 26, 1620 København V

De 17 Verdensmål

Vi ser en global megatrend inden for bæredygtighed. Forbrugere, medarbejdere, myndigheder og investorer forventer i stigende grad, at virksomheder arbejder med SDG’erne (Sustainable Development Goals), og efterspørgslen på bæredygtige løsninger er stigende. Med de 17 verdensmål (SDG’erne) – vedtaget af alle FN’s 193 lande – har vi nu et klart fælles sprog for bæredygtighed på tværs af grænser og sektorer. Det giver danske virksomheder et solidt framework for at arbejde med bæredygtig vækst.

Du kan lære mere om verdensmålene på: https://www.verdensmaal.org/

 

Afskaf fattigdom

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Stop sult

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

Sundhed og trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Ligestilling mellem kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Rent vand og sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

Bæredygtig energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Industri, innovation og infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Mindre ulighed

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Ansvarligt forbrug og produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Livet i havet

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Livet på land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Partnerskaber for handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

169 delmål

Der er i alt 17 Verdensmål – og hele 169 delmål – som uddyber hvordan vi skal løse mange af klodens største problemer inden 2030.

Inden 2030

Verdensmålene blev vedtaget i 2015 på FN’s årlige generalforsamling med opbakning fra alle verdenslande. Ambitionen er at de skal nås inden 2030.

SDG

Kært barn har mange navne, og det samme gælder for Verdensmålene der i mange sammenhænge også kaldes SDG’erne (Sustainable Development Goals).