”Vi gør abstrakte verdensmål til konkrete handlinger i virksomheder.”

Tak for at du besøger Sprint17’s hjemmeside. Du er måske landet her fordi du har søgt på hvordan danske virksomheder kan arbejde med de 17 verdensmål (SDG’erne), eller du har læst vores indlæg og analyserapporter, eller hørt om os i dit netværk, og vil undersøge vores baggrund. Vi håber du finder den viden du søger.
Hvis du er virksomhedsleder med fokus på bæredygtig forretningsudvikling, men finder SDG’erne abstrakte og uhåndgribelige at gå til forstår vi dig godt. Så synes vi du skal ringe til os og høre hvordan vi hjælper med at omsætte idéer til konkrete handlinger, der både skaber værdi for virksomheden og bidrager positivt til verdensmålene.
Vores telefonnummer er
+45 26 435 434

Welcome SDG

Når din virksomhed indgår samarbejde med Sprint17, vil vi gøre jeres nuværende SDG-bidrag tydeligere, for det er første skridt til at integrere verdensmålene (SDG’erne) i jeres strategiske arbejde. Sammen finder vi derefter de løsninger, som gør det muligt for jer at forbedre forretningsresultaterne, bidrage yderligere til verdensmålene og styrke jeres brand og kommunikation.
I et Welcome SDG-forløb hos din virksomhed, bruger vi dialog og workshops til at klæde virksomhedens ledelse på, til at træffe kvalificerede beslutninger og vise retningen inden for bæredygtig forretningsudvikling. Et Welcome SDG-forløb giver det nødvendige overblik og etablerer en strategisk platform for ledelsen.

3 trin i Welcome SDG-forløbet sætter kursen mod bæredygtig vækst …

Tal sproget

Do you speak SDG? Med Welcome SDG får I en grundig og inspirerende introduktion til de 17 verdensmål sat i dansk perspektiv.
I lærer at forstå og tale det internationale sprog for bæredygtighed. Vi gør det relevant for jer med cases fra danske virksomheder, som allerede bruger verdensmålene til at skabe resultater, og tiltrække/fastholde medarbejdere .

Skab overblikket

Vi kortlægger jeres virksomheds profil inden for bæredygtighed og beskriver den i forhold til de 17 verdensmål. I bliver skarpe på, hvordan I allerede bidrager til verdensmålene og hvor I har negative bidrag. Det giver jer en baseline, som I kan tage udgangspunkt når I skal sætte strategiske mål for arbejdet med bæredygtighed i forretningsudvikling. 

Sæt retningen

Vi hjælper virksomheden med at sætte en tydelig retning i arbejdet med bæredygtighed, både på den korte og lange bane ved at integrere verdensmålene i det strategiske arbejde. Roadmap og KPI’er danner fundamentet for stærk intern og ekstern kommunikation og branding af virksomheden.

… og virksomheden er i gang med at arbejde strategisk med bæredygtighed

Oplæg og kurser i 2020

Vi afholder oplæg og kurser om verdensmålene for virksomheder, netværk og organisationer. Vores 1 ½ -times oplæg “Springbræt til verdensmålene”, er populært hos netværk, teams og afdelinger, der ønsker inspiration til at arbejde strategisk med bæredygtighed. Det gør vi bl.a. med cases, der giver indsigt i, hvordan forskellige danske sektorer bruger verdensmålene strategisk. 

I vores kurser underviser vi i vores metode “Welcome SDG” der skaber en struktureret og målbar tilgang til arbejdet med bæredygtighed. Herunder kan du se de allerede planlagte åbne kurser for 2020, som vi afholder sammen med samarbejdspartnere:

Dato

Kursus titel

Partner

Mere info og tilmelding

9. januar 2020 (torsdag)

Skab resultater med de 17 verdensmålIntroduktion (modul 0 – gratis)

IDA Proces

16. januar 2020 (torsdag)

Skab resultater med de 17 verdensmålIntroduktion (modul 1) – Tal sproget

IDA Proces

23. januar 2020 (torsdag)

Skab resultater med de 17 verdensmålIntroduktion (modul 2) – Skab overblik

IDA Proces

6. februar 2020 (torsdag)

Skab resultater med de 17 verdensmålIntroduktion (modul 3) – Sæt retning

IDA Proces

23. marts 2020 (torsdag)

Bæredygtige resultater med FN´s 17 verdensmål (dag 1/2) – Tivoli Hotel, København V

Mannaz

2. april 2020 (torsdag)

Bæredygtige resultater med FN´s 17 verdensmål (dag 2/2) – Tivoli Hotel, København V

Mannaz

18. maj 2020 (mandag)

Bæredygtige resultater med FN´s 17 verdensmål (dag 2/2) – Comwell Conference Center Copenhagen, København S

Mannaz

28. maj 2020 (torsdag)

Bæredygtige resultater med FN´s 17 verdensmål (dag 2/2) – Comwell Conference Center Copenhagen, København S

Mannaz


Case: Hanegal A/S

Hanegal er en fødevarervirksomhed, der altid har taget sit samfundsansvar alvorligt og gået forrest ved bl.a. at sætte de højeste standarder for økologi. Hanegal befinder sig i en transformation med øget vækst og øget globalt fokus. SDG’erne spiller en vigtig rolle i Hanegals strategiske arbejde, og sprint17 har med et “Welcome SDG”-forløb skabt overblik for ledelsen over tidligere og nuværende bidrag til verdensmålene og skabt konkrete anbefalinger for forretningsudvikling, der både styrker virksomheden og understøtter verdensmålene. Kontakt Sprint17 hvis I ønske indblik i rapporten og metoden bag.

Hvem

Hanegal A/S
Resenbrovej 29
8600 Silkeborg
www.hanegal.dk

“I Hanegal arbejder vi med verdensmålene og har dertil fået hjælp fra en mindre, men meget kompetent virksomhed, Sprint17, som har kortlagt Hanegals arbejde med verdensmålene, og i en rapport givet anbefalinger til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre i Hanegal. Sprint17 præsenterede resultatet for Hanegals bestyrelse, og vi har nu et godt udgangspunkt til vores fremtidige arbejde med bæredygtighed i Hanegal.”
Cees Kuypers
Direktør i Hanegal A/S


Aktiviter jeres potentialer indenfor nye bæredygtige produkter

Verdensmålene kan være springbræt for danske virksomheder, til at at udvikle nye produkter og services der er med til at løse nogle af Verdens største problemer (som verdensmålene adresserer), og det vurderes bl.a. af FN og Dansk Industri at der ligger enorme forretningsmæssige potentialer. I kender allerede jeres forretning, jeres marked og kunders behov. Hvis I er klar til at udvikle et nyt produkt eller service med bæredygtighed som kerne, og som kunderne vil efterspørge, vil en design-sprint med fokus på bæredygtighed være oplagt for jer.

Sprint17 forbereder og gennemfører skræddersyede workshops efter Sprint-metoden, hvor kompetencerne hos virksomhedens egne medarbejdere og eksterne eksperter på kort tid omsættes til konkrete beslutningsoplæg for virksomhedens ledelse.
I sprint-workshoppen udvælges et team, som har fokus på den valgte udfordring. Sprintet hjælper med at skabe en fælles afklaring af virksomhedens retning mod bæredygtig vækst. Sprint-metoden er oprindeligt udviklet hos Google Ventures og vidt udbredt i både produktions- og servicevirksomheder. Sprint17 har tilpasset metoden til danske virksomheder og indbygget et tydeligt fokus på verdensmålene i metoden.

Vi faciliterer Sprint-workshops, hvor I på få dage udvikler og tester et nyt produkt …

Kortlæg idé

I første del af workshoppen er dialogen åben og sprint-teamet har sammen fokus på målet og den overordnede vej dertil. Jeres Sprint-team vil bestå af kompetente medarbejdere og eksterne eksperter, der har forskellige synsvinkler på den gode løsning.
Alle i teamet får mulighed for at præsentere deres individuelle forslag, og sprintlederen beslutter, hvilken løsning der skal afprøves i en prototype.

Test protype

Sprint17 faciliterer workshoppen og leder teamet gennem forskellige øvelser på vejen mod en prototype. I testen bliver prototypen testet af kunden/brugeren. Resultatet giver et konkret og afprøvet beslutningsoplæg for bæredygtig vækst til ledelsen.

… På kort tid kan virksomheden træffe en kvalificeret beslutning om investeringer i nye løsninger og udviklingsaktiviteter


Høst udbytte med klar kommunikation af jeres arbejde med SDG  

Når jeres virksomhed har overblik og sat strategisk retning for jeres arbejde med verdensmålene, er der udsigt til at høste udbytte af indsatsen. For det første bidrager virksomheden til en mere bæredygtig Verden, hvilket i sig selv er godt(!), men der er mange flere incitamenter. Et vigtigt udbytte starter når virksomheden inddrager medarbejderne i arbejdet, og får opbygget en virksomhedsidentitet og kernefortælling, der kan skabe genklang hos kunder, medearbejdere og samarbejdspartnere. Den historie medarbejderne fortæller omverden om deres arbejdsplads, kan være meget mere værd, end hvad man kan købe sig til for reklamekroner. 

Virksomheder der arbejder strategisk med verdensmål kan opnå, at:

  • styrke sit image ved at udvise globalt samfundsansvar
  • tiltrække og fastholde arbejdskraft
  • skabe meningsfuldt fællesskab i virksomheden 
  • indgå i nye partnerskaber på tværs af sektorer
  • blive bedre forebredt på fremtidens skærpede krav fra myndigheder
  • opnå besparelser ved at energieffektivisere og reducere spild
  • øget konkurrenceevne
  • få adgang til nye markeder og kunder

Greenwashing er et problem der opstår når virksomheder pynter sig med lånte fjer, og virksomheder kan undgå at ryge i den fælde, ved at arbejde struktureret og transparent med verdensmålene, som med vores metode “Welcome SDG”. Derfor er rapportering af virksomhedens strategiske mål, og progression i indfrielse af målene vigtig. Det er individuelt for den enkelte virksomhed og organisation hvordan det smartest formidles. Med udgangspunkt i virksomhedens forudsætninger og ambitioner hjælper vi med at skabe klar og troværdig kommunikation.

Markedsføring er fundamentalt for virksomheders succes. Nogle brancher konkurrerer hårdt på pris og kvalitet, og andre i højere grad på image og storytelling. Virksomhedens arbejde med verdensmål skal ikke gøres til et mediestunt, men ved at synliggøre virksomhedens mål og indsatser i kommunikationen, skabe image og troværdighed der kan tiltrække det stigende antal af beviste forbrugere, kunder og samarbejdspartnere.

Opnå positive resultater med verdensmålene… 

Interne aktiviteter

Vi hjælper med at tilrettelægge forløb for virksomhedens medarbejdere, der uddanner, inddrager og motivere til fælleskab om arbejdet med verdensmål i virksomheden. 
Det gør vi med fx oplæg, workshops. skræddersyede events og fysiske installationer. 

Rapportering og vidensdeling
Jeres arbejde med verdensmål skal kommunikeres klart og sagligt. Det skaber troværdighed hos jeres kunder og samarbejdspartnere, og kan åbne døre for at skabe nye partnerskaber. Det gør vi fx online på hjemmesiden eller offline i årsrapport, kortlægning og andre udgivelser

Markedsføring

Vi hjælper virksomhedens kommunikationsansvarlige med at designe formidlingen af jeres arbejde med SDG’erne. Vi kommer med over 15 års erfaring med at udvikle offline og online kommunikation som fx videoer, fotos, infografikker, visuel identitet, annoncer og udsmykning af transportmidler, bygninger og rum.

  … Sprint17 hjælper med skridt for skridt at høste udbytter af SDG-arbejdet 

Om os

Sprint17 er startet af Mette Svendgaard Høgholm og Troels Heien, som kommer med to forskellige baggrunde indenfor konsulent- og designbranchen, og har et klar fælles ambition om hjælpe virksomheder med at skabe værdi gennem implementering af FNs verdensmål.

Mette Svendgaard Høgholm, partner (cand.techn.al.)
Mette har 8 års erfaring fra medicinalindustrien, hvor hun har arbejdet som process optimeringskonsulent med brug af Six Sigma værktøjskassen og som projektleder. Tiden som projektleder på globale projekter gav indsigt i betydningen af kulturelle forskelle.

Troels Heien, partner (cand.arc)
Troels har over 15 års erfaring som indehaver af design- og kommunikationsbureauet Monoline, som
 skaber design og billeder for byer og virksomheder til troværdig og klar kommunikation. Han har desuden mange års undervisningserfaring fra bl.a. Københavns Erhvervsakademi.

Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte os, vi glæder os til at tale med dig. Hvis du ønsker at modtage besked fra os når vi udgiver nyheder og afholder arrangementer kan du sende en mail til os. Når du kontakter os gemmer vi dine kontakoplysninger så vi senere kan kontakte dig. Du kan altid bede os om at slette dine kontaktoplysninger igen.

Telefon

+45 2643 5434

Email

mette@sprint17.dk
troels@sprint17.dk

 

Addresse

C/O Republikken
Vesterbrogade 26, 1620 København V

De 17 Verdensmål

Vi ser en global megatrend inden for bæredygtighed. Forbrugere, medarbejdere, myndigheder og investorer forventer i stigende grad, at virksomheder arbejder med SDG’erne (Sustainable Development Goals), og efterspørgslen på bæredygtige løsninger er stigende. Med de 17 verdensmål (SDG’erne) – vedtaget af alle FN’s 193 lande – har vi nu et klart fælles sprog for bæredygtighed på tværs af grænser og sektorer. Det giver danske virksomheder et solidt framework for at arbejde med bæredygtig vækst.

Du kan lære mere om verdensmålene på: https://www.verdensmaal.org/

 

Afskaf fattigdom

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Stop sult

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

Sundhed og trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Ligestilling mellem kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Rent vand og sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

Bæredygtig energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Industri, innovation og infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Mindre ulighed

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Ansvarligt forbrug og produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Livet i havet

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Livet på land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Partnerskaber for handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

169 delmål

Der er i alt 17 Verdensmål – og hele 169 delmål – som uddyber hvordan vi skal løse mange af klodens største problemer inden 2030.

Inden 2030

Verdensmålene blev vedtaget i 2015 på FN’s årlige generalforsamling med opbakning fra alle verdenslande. Ambitionen er at de skal nås inden 2030.

SDG

Kært barn har mange navne, og det samme gælder for Verdensmålene der i mange sammenhænge også kaldes SDG’erne (Sustainable Development Goals).